Beantwoording vragen warmtewet 7juli 2014

In dit stuk heeft de minister op 7 juli 2014 vragen beantwoord met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling.

In dit stuk gaat de minister diep in op alle aspecten van de warmtewet. Het meest in het oog springend zijn de volgende passages.

pagina 6 en 7: waarin de minister aangeeft de wet te zullen aanpassen en VvE’s met gebouw gebonden installaties uit te zonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de warmtewet.

pagina 7: verhuurders van commercieel vastgoed ( kantoren en winkels ) met gebouw gebonden installaties vallen onder de warmtewet.

pagina 10 : In de praktijk raadt ACM aan ( bij situaties waar geen warmtemeter is geplaatst bij de centrale installatie ) om eenmalig advies in te winnen bij een technisch adviesbureau om de omrekening van gas (m3 ) naar warmte ( GJ ) correcte te bepalen, omdat iedere situatie anders kan zijn.

Beantwoording_vragen_met_betrekking_tot_de_toepassing_van_de_Warmtewet_en_de_Warmteregeling

Alle informatie over de nieuwe warmtewet