De invoering van de Warmtewet

5 vragen en antwoorden over de nieuwe Warmtewet.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Warmtewet ingegaan. Wat verandert er voor warmteverbruikers – en warmtenetexploitanten op dit gebied? Lees hier een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over deze nieuwe wet.

FAQ over nieuwe Warmtenet

1. Om welke wijzigingen gaat het?
Wat is er veranderd in de Warmtewet? Er komt een maximumprijs voor de levering van warmte. Het warmtetarief bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per verbruikte gigajoule. Ook is er een vergunningsstelsel in het leven geroepen voor de warmteleveranciers.

2. Om welke tarieven gaat het?
De Autoriteit Consument & Markt heeft drie tarieven vastgesteld:
de maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen.
het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro.
het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op 911,78 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 31,31 euro per meter bij.

3. Voor wie is de Warmtewet van belang?
De Warmtewet is van belang voor:
Warmteverbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW
Warmteleveranciers aan gebruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW, bijvoorbeeld woningcorporaties en woningbeheerders (VVE’s)
Naar schatting heeft ongeveer 8 procent van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen.

4. Waarom deze wet?
Volgens de ACM moet de nieuwe wet afnemers van warmte gaan beschermen tegen te hoge prijzen voor warmte. Huishoudens en bedrijven zijn immers volledig afhankelijk van hun leverancier. Afnemers van warmte kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas.

5. Welke gevolgen heeft de nieuwe Wet?
Door de nieuwe wet worden exploitanten van een warmtenet behandeld als energieleveranciers. Deze wijziging raakt vooral exploitanten van kleine warmtenetten. Ze zullen moeten voldoen aan een aantal nieuwe verplichtingen voor de levering van warmte.

Alle informatie over de nieuwe warmtewet