Updates parameters warmtewet

De Warmtewet verwijst voor de bepaling van de maximumprijs naar het Warmtebesluit. In dit Warmtebesluit is een formule opgenomen waarmee de Autoriteit Consumenten & Markt (hierna te noemen: ACM) de maximumprijs kan bepalen. Een aantal gegevens voor deze berekening (zoals de gasprijs) bepaalt de ACM zelf. Een aantal andere parameters van de formule verandert minder snel en is vastgelegd in de Warmteregeling. De gegevens voor deze Warmteregeling zijn rond 2009 vastgesteld. De Warmteregeling is in juli 2011 aan de Tweede Kamer gestuurd en in juni 2013 aangenomen. In de Warmteregeling Warmtewet is opgenomen dat het Ministerie van Economische Zaken aan het Nationaal Expertise Centrum Warmte (NEW) van Agentschap NL (thans: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: RVO.nl) zal vragen de ontwikkeling van de parameters van de Warmteregeling te volgen. Deze rapportage is de eerste rapportage over de parameters van de Warmteregeling sinds de inwerkingtreding van de regeling op 1 januari 2014.

Update_parameters_Warmteregeling

Alle informatie over de nieuwe warmtewet