De warmtewet en VvE’s

Wat-u-nog-niet-wist-over-de-warmtewet
De Warmtewet die op 1 januari 2014 is ingevoerd heeft tot veel onrust en weerstand geleid bij VvE’s en hun professionele VvE-beheerders. De wet zorgt voor forse financiële- en administratieve lastenverzwaringen. Om die reden is de onrust en de weerstand goed te begrijpen. Maar is de Warmtewet eigenlijk wel van toepassing?

De Warmtewet leidt tot veel onrust en weerstand bij VvE’s en de reden daarvoor is meer dan duidelijk. De toepassing van de Warmtewet op VvE’s leidt namelijk tot forse financiële- en administratieve lastenverzwaringen. In reactie daarop wordt veel aandacht besteed aan de vraag hoe de negatieve gevolgen voor VvE’s kunnen worden beperkt. De Warmtewet biedt op dat punt helaas maar weinig bewegingsruimte. Misschien moet de aandacht ook daarom verschuiven naar de vraag: “Is de Warmtewet van toepassing op VvE’s?”

Botsing
In diverse media wordt volop gespeculeerd en ook op andere wijze wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de negatieve gevolgen van de Warmtewet voor VvE’s en dus voor de leden van de VvE kunnen worden beperkt. Het valt niet mee om oplossingen daarvoor te vinden. De wet biedt op dat punt helaas maar weinig bewegingsruimte. In het artikel “De VvE en de Warmtewet: Een ongelukkige combinatie” laten wij zien dat het appartementsrecht en de Warmtewet met elkaar botsen. Dit levert argumenten op waarmee kan worden verdedigd dat de Warmtewet helemaal niet van toepassing is op VvE’s.

Conclusie
In de kern beschouwd is in de Warmtewet onvoldoende rekening gehouden met (de gevolgen voor) VvE’s. Het ligt daarom voor de hand dat grote groepen VvE’s de regels zullen negeren. Zouden alle VvE’s de regels uit de Warmtewet wel nakomen, dan zou dit immers vaak gepaard gaan met grote en/of doorlopende investeringen in tijd en geld. De vraag is echter of VvE’s de wet overtreden door de Warmtewet te negeren omdat met kracht gesteld en verdedigd kan worden dat de Warmtewet niet van toepassing is op VvE’s.

Alle informatie over de nieuwe warmtewet