Nieuwe maximumprijs warmtelevering per 2015

Nieuwe maximumprijs warmtelevering per 2015  08-01-2015

Er gelden nieuwe referentiewaarden voor de maximumprijs van de levering van warmte per 1 januari 2015. Die staan in het Besluit dat de  Consument & Markt (ACM) in december 2014 publiceerde. In het Besluit zijn ook de wijzigingen verwerkt van de nieuwe Warmteregeling. Deze regeling paste de minister van Economische Zaken eind vorig jaar aan.

Een aantal punten uit de nieuwe Warmteregeling:
- Het opwekrendement van een cv-ketel is in de Warmteregeling verhoogd van 90 naar 94 procent. Met de referentiegasprijs voor 2015, die iets lager is dan in 2014, betekent dit dat het maximale bedrag per Gigajoule verlaagd is van 24,03 naar 22,64 euro inclusief BTW.
- De afschrijving van cv-ketel en afleverset zijn allebei met zo’n 500 euro verlaagd. Daarnaast ging het referentiebedrag voor het onderhoud van cv-ketels met bijna 20 euro omlaag ten opzichte van 2014. Dit heeft beperkte invloed op het bedrag voor vastrecht.
- De compensatiekosten voor elektrisch koken gaan omlaag. Hierdoor wordt het vastrechtbedrag in 2015 aanzienlijk hoger, namelijk 281,78 euro in plaats van 254 euro inclusief BTW.
- De meetkosten zijn iets verhoogd, van 24,54 euro in 2014 naar 24,78 euro in 2015.

Per saldo gaat de maximumprijs in 2015 voor de afnemer met een gemiddeld gebruik iets omlaag ten opzichte van 2014. Bekijk voor alle wijzigingen het Besluit van de ACM.

Alle informatie over de nieuwe warmtewet