JURIDISCH – Nieuwe Warmtewet bevat belangrijke verplichtingen voor verhuurders

AMSTERDAM – Verhuurders kunnen grote problemen krijgen met de Warmtewet die per 1 januari 2014 in werking is getreden. Deze wet is bedoeld om de wat kleinere verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet (zoals stads- of blokverwarming) te beschermen tegen te hoge tarieven en niet-transparante levering. De wet brengt per direct een aantal verplichtingen met zich mee voor verhuurders, op straffe van behoorlijke sancties.

Wendela Raas, partner bij Boekel De Nerée, licht de wet toe. ‘De wet is van toepassing op leveranciers zoals verhuurders, die middels een warmtenet aan hun huurders warmte leveren. Onder warmte valt ook warm water. Het gaat dan om zowel huurders van woonruimte als bedrijfsruimte, voor zover de aansluiting van die huurder niet méér is dan 100 Kilowatt. Grote gebouwen en units vallen hierbuiten, maar een gedeelte van het MKB die wat kleinere units huren zal hier onder vallen. De Warmtewet zal dus een groot toepassingsgebied kunnen hebben.’

De leveranciers die onder de wet vallen, moeten zo spoedig mogelijk na 1 januari 2014 hiervan melding maken bij de ACM. Ook moeten zij warmteovereenkomsten aangaan met verbruikers, die aan specifieke voorwaarden moeten voldoen. De warmtelevering zelf wordt ook strakker gereguleerd. Zo gaat een maximale prijs gelden die in rekening mag worden gebracht voor de geleverde warmte en moet de verhuurder soms tussenmeters plaatsen.

Raas: ‘De Warmtewet is vrij geruisloos ingevoerd, maar geeft per direct verplichtingen. De meldingsplicht uiteraard, maar ook moet vanaf 1 januari bij alle af te sluiten huurovereenkomsten worden opgelet of een warmteovereenkomst moet worden opgenomen. Verder staan er behoorlijke sancties op niet nakomen van de wet. Wordt bijvoorbeeld niet voldaan aan de meldingsplicht, dan kan een boete worden opgelegd van maximaal € 450.000. Lastig is dat de wettekst niet helemaal helder is. Er staat bijvoorbeeld niet duidelijk of ook voor bestaande huurrelaties een warmteovereenkomst moet worden aangegaan, of alleen voor nieuwe. We hebben de ACM en het ministerie gesproken hierover en gaan er op dit moment van uit dat de eisen ten aanzien van de warmteovereenkomst ook geldt voor bestaande huurrelaties. Kortom, er is werk aan de winkel.’

Alle informatie over de nieuwe warmtewet